het Wester

20 SMARTwoningen en 13 Rijwoningen

‘het Wester” in Nieuwleusen is het eerste nieuwbouwproject in de 2de fase van Westerbouwlanden-Noord. Het project bestaat uit 20 woningen van het type SMART* en 13 rijwoningen. Er zijn nog enkele woningen te koop. Het laatste nieuws vind je op onze Facebookpagina

De SMARTwoning is een rug-aan-rug woning, dat wil zeggen een woning waarbij de achtergevel gedeeld wordt met een andere woning. Ideaal voor één- en tweepersoonshuishoudens en geschikt voor jong en oud. De voorkant van de woning heeft een grote glazen gevel over de gehele breedte en hoogte. Dit zorgt voor een veel lichtinval. Het ruimtegebruik is efficiënt met een woonkamer en open keuken op de begane grond. Op de verdieping een royale slaapkamer en een badkamer met de mogelijkheid voor een tweede toilet en/of wastafel. Via deze link heb je de mogelijkheid om alvast door de SMARTwoning te ‘wandelen’.

Van de rijwoningen zijn er drie types: de Hoek, de Dwarskap en de Tussen. Bij alle types zit de keuken aan de voorzijde en is de woonkamer tuingericht. De dichte trap naar de eerste verdieping leidt naar 3 slaapkamers en de badkamer. De zolderverdieping bereikt u via de open trap. Daar is de warmtepomp geplaatst en is ruimte voor de wasmachine en droger.

Alle woningen zijn duurzaam. Ze maken geen gebruik van gas en hebben zonnepanelen op het dak. De warmtepomp in combinatie met vloerverwarming en -verkoeling zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en wooncomfort.

rijwoning - hoek met zicht vanaf straatzijde starterswoning
situatie tekening voor de website

het Wester

‘het Wester’ bestaat uit 20 SMART-woningen en 13 rijwoningen in 5 verschillende woningtypes. Door de verschillende ligging en kavelgrootte is er voldoende keuze.

Aantal huizen33
Woonoppervlakte68,5 – 122 m2
Kamers2 tot 4
Kaveloppervlakte86 – 316 m2
LocatieKoekoeksbloem, Gele Lis en Pijlriet
Bekijk woning beschikbaarheid

Woningtypen

20220218 nieuwleusen block 2 v7 hoekwoning

SMART – Hoek

Woonoppervlakte 68,5 m2
Kaveloppervlakte 95 – 160 m2
Prijs vanaf € 269.500,- v.o.n.
20220218 nieuwleusen block 2 v7 tussenwoning

SMART- Tussen

Woonoppervlakte 68,5 m2
Kaveloppervlakte 86 – 102 m2
Prijs vanaf € 255.750,- v.o.n.
20220218 nieuwleusen block 5 v7 hoekwoning

Rijwoning – Hoek

Woonoppervlakte 118 m2
Kaveloppervlakte 192 – 334 m2
Prijs vanaf € 365.000,- v.o.n.
20220218 nieuwleusen block 5 v7 dwarskap

Rijwoning – Dwarskap

Woonoppervlakte 122 m2
Kaveloppervlakte 134 m2
Prijs VERKOCHT
20220218 nieuwleusen block 9 v8b tussenwoning

Rijwoning – Tussen

Woonoppervlakte 118 m2
Kaveloppervlakte 140 m2
Prijs vanaf € 340.500,- v.o.n.

Sfeerimpressie

20220218 nieuwleusen block 8 v6
20220218 nieuwleusen block 9 v8b
20220218 nieuwleusen block 8 v7
20220218 nieuwleusen block 5 v7
20220218 nieuwleusen block 2 v7
rijwoning - hoek met zicht op achtertuin starterswoning

Meer informatie over het project

Westerbouwlanden-Noord 2e fase is de afronding van de ontwikkeling Westerbouwlanden aan de westzijde van Nieuwleusen. Gelegen tussen de Dagpauwoog, Prinses Beatrixlaan en de Bouwhuisweg. De kern van deze fase bestaat uit rijwoningen en starterswoningen die worden omsloten door vrijstaande- en 2-onder-1-kapwoningen. Kenmerkend is dat naast de architectuur aandacht wordt besteed aan de erfafscheidingen en de inrichting van de openbare ruimte.

Architectuur

De architectuur van de rij- en rug-aan-rugwoningen kenmerkt zich door gevels die naar de openbare ruimte zijn vormgegeven en ‘om de hoek’ ontworpen. De eenheid maakt dat duidelijk is dat tegenoverliggende woningen in de straat familie van elkaar is. Om een dorpse sfeer te creëren is gebruik gemaakt van overstekende kappen en 2 kleuren metselwerk. De daken zijn bedekt met leizwarte of natuurrode pannen. Kozijnen worden uitgevoerd in roomwit.

Erfafscheidingen

 In de voortuinen gaat het om groene hagen tot maximaal 70 cm. gecombineerd met beplanting. Aan de zijkant van de woning, waar deze grenst aan het openbaar gebied, is een haag van maximaal 200 cm voorzien (met uitzondering van de SMART-woningen, hier geldt een maximale hoogte van 70 cm.). Voor de hagen en beplanting worden streekeigen soorten toegepast. De hagen als erfafscheiding worden door of namens de eigenaar aangebracht. De instandhouding en het onderhoud is ook voor de eigenaar.

Duurzaamheid

De tweede fase van Westerbouwlanden-Noord wordt een duurzame wijk die wat energievoorziening betreft op de toekomst is gericht, zonder gas. Dit zal zichtbaar zijn in de woningen, met name door de plaatsing van zonnepanelen. Regenwater van de daken wordt in eerste instantie op eigen terrein geïnfiltreerd. Is het aanbod te groot dan vindt afvloeiing naar de wadi’s in de openbare ruimte plaats. Groen in de buurt levert veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners zoals vogels en vleermuizen.

Veel gestelde vragen

Via de makelaar kunt u zich inschrijven voor een woning. De makelaar levert de inschrijvingen aan bij de gemeente voor de controle en vrijgave voor de loting. de notaris zal de loting verrichten. De informatiebrochures zijn vanaf de start van de inschrijfperiode te downloaden op de website.

Om in te kunnen schrijven voor een nieuwbouwwoning moet men op de peildatum 18 jaar of ouder zijn. In het geval van een koppel, dient het oudste lid op de peildatum 18 jaar of ouder te zijn. Voor de starterswoningen geldt een inkomenstoets.

De volledige voorwaarden vindt u op de website van de gemeente.

De notaris voltrekt de loting. Het getrokken lot mag de gewenste voorkeur opgeven totdat de beschikbare woningen zijn toegewezen of er geen voorkeuren of inschrijvers meer zijn. Inschrijvers die tijdens deze eerste lotingsronde geen keuze meer kunnen maken, omdat hun voorkeur(en) inmiddels door anderen is/zijn gekozen of doordat de voor de groep beschikbare woningen inmiddels zijn toegewezen, worden geplaatst voor deelname aan een (eventuele) tweede ronde.
Er wordt weer geloot. Komt men nu aan de beurt, dan mag er een keuze worden gemaakt uit alle overgebleven woningen, mits deze als voorkeur zijn opgegeven. Personen die geen keuze meer kunnen maken, omdat hun voorkeur(en) inmiddels door anderen is/zijn gekozen, worden op de reservelijst geplaatst. Zij worden op basis van de door loting (in deze 2e ronde) bepaalde volgorde benaderd voor een eventueel teruggegeven woning van hun voorkeur.

De toewijzing start op het in de uitgiftebrochure of de uitnodigingsbrief vermelde tijdstip.
Woningen waarvoor geen interesse is of die na de uitgifte terugkomen en hiervoor onder de inschrijvers geen belangstelling (meer) is, komen in de vrije verkoop. Hierbij geldt het principe van wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Nee, aan het Wester is een vaste notaris verbonden. Dit is Vechtstede Notarissen in Dalfsen. Zij verzorgd namens de gemeente de loting en namens Vastbouw het passeren van de leveringsakte. Voor het passeren van een hypotheekakte bent u wel vrij zelf een notaris te kiezen.

Omdat de woning gasloos is wordt voor de verwarming gebruik gemaakt van een warmtepomp. Deze haalt de benodigde warmte uit de buitenlucht (rijwoningen) of de bodem (SMARTwoningen). In de zomer wordt de warmtepomp gebruikt voor verkoeling met enkele graden van uw woning. Dit gaat via de vloerverwarming en is geen airco.

Ja, voor de starterswoningen (SMARTwoningen) geldt er een inkomenstoets. De uitgifte vindt plaats volgens het uitgiftesysteem van de gemeente. Deze woningen zijn bestemd voor de doelgroep Starters. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de inschrijver Starter zijn en mag het (gezamenlijk) fiscaal jaarinkomen in 2021 niet hoger zijn dan € 63.000,00. Om dit te controleren wordt gevraagd bij de inschrijving een inkomensverklaring van de Belastingdienst in te leveren.

Ja, de verkoopprijs van alle woningen in het Wester liggen onder de NHG-grens van € 405.000,- (peil 2023). De NHG-premie blijft 0,6%. NHG biedt een vangnet als mensen te maken krijgen met gedwongen verkoop of restschulden

Ja, de Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen en appartementen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de naam Woningborg-certificaat.

Het is mogelijk om uw woning te verfraaien middels afbouw kopersopties. In het kopersoptiesboek vindt u de mogelijkheden, inclusief bijbehorende prijzen en deadlines. Naast de in het kopersoptiesboek genoemde koperopties, zijn er geen individuele opties mogelijk, omdat het hier om projectmatige woningbouw gaat.

De meerwaarde

NHG-garantie

De verkoopprijs van alle woningen ligt onder de NHG-grens van
€ 405.000,- VON.

Energiesysteem

Alle woningen zijn gasloos en voorzien van een warmtepomp voor de levering van warmte en koelte.

Zonnepanelen

Alle woningen zijn voorzien van zonnepanelen.

Waterberging

Regenwater van het dak wordt afgevoerd naar een ondergronds infiltratiesysteem op de eigen kavel. Overtollig water wordt afgevoerd naar een wadi in het openbaar gebied.

Inschrijven

Ik schrijf mij in als geïnteresseerde voor een woning in ‘het Wester’. Deze inschrijving geldt uitdrukkelijk niet als inschrijving voor de gemeentelijke loting- en toewijzingsprocedure.

Nog vragen?

De verkoop van de woningen in het Wester is in handen van Goudzwaard makelaars in Dalfsen. Heb je vragen of schrijf je je liever telefonisch in, bel dan met Ad Goudzwaard!

Bel: 0529-432058
foto Ad Goudzwaard